Kezdőlap

From Rich Annotator System
Olvasás és írás a digitális bölcsészet korában: a projektet az Európai Bizottság finanszírozta

A RAS (Rich Annotator System) szoftver olyan digitális szövegkiadást tesz lehetővé, melynek során többrétegű, irányított, "gazdag" olvasatokkal egészülnek ki a szövegek (Rich Reading).

A platform segítségével olyan szövegkiadások hozhatók létre, melyek egyrészt összekötik az irodalmi műveket a róluk szóló elemzésekkel és tanulmányokkal, másrészt maguknak az irodalmi műveknek irányított olvasatait jelenítik meg. A projekt olyan olvasási módszerek kidolgozását tűzte ki célul, melyek figyelembe veszik az új, digitális eszközök használatát, és az aktív olvasást helyezik középpontba. Olyan kompetenciákra helyezik a hangsúlyt, melyek a társas tevékenységek, a csoportmunka, a nyelvtanulás, a kommunikáció során, sőt, a mindennapok problémáinak megoldásában is fontosak. Az olvasás, főként az irodalmi művek olvasása aktív és kreatív megértési folyamat, mely kölcsönösségen és együttműködésen alapul.

A projekt során intenzív programokon és workshopokon hozzák létre a résztvevő oktató-kutatók és doktoranduszok azt a korpuszt, amely a RAS-nak köszönhetően a szellemi terméket (intellectual output) képezi.

A projekt részletes bemutatása

Rich Reading